Zadanie dnia # 2

Arkusz maturalny z 2018 roku, źródło: CKE

Dział: Hydrosfera

Zadanie 6

Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.

Zadanie 6.1 (0-1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wyniku

A. erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem.
B. zatarasowania odpływu wód przez materiał morenowy.
C. działalności lodu lodowcowego w cyrku lodowcowym.
D. wytopienia się bryły martwego lodu pozostawionego przez lodowiec

Zadanie 6.2 (0-1)

Zaznacz nazwę jeziora, którego misa ma genezę podobną do genezy misy jeziora przedstawionego na rysunku.

A. Druzno B. Gopło C. Łebsko D. Włocławskie

Odpowiedź do zadania dnia #1

Poprawna odpowiedź to oczywiście D.4.


W wyniku oddziaływania siły Coriolisa wiatry wiejące na półkuli północnej odchylają się w prawo, natomiast na półkuli południowej w lewo.
Dlaczego? Aby nie uczyć się na pamięć a zrozumieć musimy posiłkować się fizyką.

Powietrze nie ma żadnego napędu. Nie ma motorka, który go będzie pchał zwiększając prędkość, prawda? Porusza się oczywiście od wyżu do niżu, ale (pomijając ten ruch) samo ma w uproszczeniu taką prędkość jak poruszająca się Ziemia na danej szerokości geograficznej.
Prędkość liniowa (czyli ta w km/h) jest największa na równiku, który musi obrócić się o 360 stopni w ciągu 24 godzin a jest najdłuższy. Im bliżej biegunów i kolejne równoleżniki są krótsze tym ta prędkość jest mniejsza.

Powietrze poruszające się z okolic Zwrotników ma mniejszą prędkość niż równik, w efekcie czego docierając w jego okolice nie nadąża za nim. Równik je wyprzedza. A my ten ruch widzimy jako zakrzywienie.

Analogicznie, jeżeli np. powietrze będzie poruszało się w kierunku wyższych szerokości geograficznych, mając większą prędkość będzie poruszało się z większą prędkością niż Ziemia. My będąc na planecie, ten ruch zaobserwujemy jako odchylenie w prawo.

Zjawisko Coriolisa możesz zaobserwować na poniższych filmach:

Rozwiąż również:

Zadanie dnia # 1
Zadanie dnia # 3