Zadanie dnia #20

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE, załącznik do arkusza

Zadanie 16.2. (0-1)
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny

Przyjmij, że na obszarze, którego budowę geologiczną zilustrowano na przekroju geologicznym, znaleziono skamieniałości przedstawione na fotografiach.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.

Skamieniałość przedstawiona na fotografii 1. znajdowała się w skałach występujących na powierzchni ziemi. P F
Szczątki organizmu przedstawione na fotografii 2. znajdowały sięw najmłodszej warstwie skalnej, spośród zaznaczonych na przekroju, występującej na obszarze zrębu tektonicznego i w jego sąsiedztwie. P F
Skamieniałość przedstawiona na fotografii 3. znajdowała się w skałach starszych niż kenozoiczne. P F

<< zadanie dnia #19 | zadanie dnia #21 >>

Odpowiedź i schemat punktowania na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , , , ,