Zadanie dnia #23

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE., załącznik do arkusza.


Zadanie rozwiąż na podstawie barwnych zdjęć satelitarnych wykonanych w różnych skalach i przedstawiających ujściowe odcinki wybranych rzek na świecie (strona III barwnego materiału źródłowego).

Zadanie 18.1. (0−2) Podaj nazwę rodzaju ujścia rzeki przedstawionego na fotografii 1. oraz wyjaśnij, uwzględniając związek przyczynowo-skutkowy, w jaki sposób taki rodzaj ujścia powstaje.

Nazwa rodzaju ujścia rzeki: ……………………………………………………………….

Wyjaśnienie:……………………………………………………………….

<< zadanie dnia #22 | zadanie dnia #24 >>

Odpowiedź i schemat punktowania na następnej stronie:

Pages: 1 2