Zadanie dnia #3

Zadanie 7, arkusz maturalny 2008 r., źródło: CKE

Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.

Zadanie 7.1. (0-1)

Który z punktów – 1 czy 2 – porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? Uzasadnij odpowiedź.

Z większą prędkością liniową porusza się punkt ………

Uzasadnienie::………

Zadanie 7.2. (0-1)

W którym punkcie – 1 czy 2 – wysokość, na której góruje Słońce 22 czerwca, jest większa? Uzasadnij odpowiedź

Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie……..

Uzasadnienie:…….

Odpowiedź:

7.1. Poprawna odpowiedź:

Z większą prędkością liniową porusza się punkt: 1
Uzasadnienie: Punkt 1 znajduje się bliżej równika, czyli w niższej szerokości geograficznej niż punkt 2. Im niższa szerokość geograficzna tym dłuższą drogę ma do pokonania punkt (największa na równiku) w ciągu doby a co za tym idzie, prędkość liniowa jest większa.

7.2. Poprawna odpowiedź:

Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie: 2

Uzasadnienie: 22 czerwca Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Raka. Punkt numer 2 znajduje się bliżej zwrotnika Raka niż punkt 1.

< zadanie 2 || zadanie 4 >

Odpowiedź do zadania #2 (treść zadania TUTAJ)

6.1 Poprawna odpowiedź to A.
Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wyniku erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem.

Komentarz:
Jeziora polodowcowe rynnowe utworzyły się w rynnach powstałych w wyniku erozyjnej działalności wód płynących pod lodowcem. Cechą charakterystyczną jest urozmaicona rzeźba dna a ponadto mają strome brzegi. Łatwo je poznać gdyż są wąskie, długie i głębokie.

Więcej o jeziorze Narie w artykule poniżej:

Morfogeneza obszaru w okolicy Morąga, M. T. Karasiewicz, UMK Toruń

6.2 Poprawna odpowiedź to: B

Druzno – j. deltowe
Gopło – j. polodowcowe rynnowe
Łebsko – j. przybrzeżne
Włocławskie – j. antropogeniczne, sztuczny zbiornik zaporowy

, ,