Zadanie dnia #6

arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 10.1.

Na rysunku siatki kartograficznej zaznaczono położenie Papeete (stolicy Polinezji Francuskiej) i pięciu innych miejsc na Oceanie Spokojnym oznaczonych literami od A do E.

Podaj literę oznaczającą miejsce, do którego dopłynąłby z Papeete statek utrzymujący stały kurs według azymutu 315º.

……………


Pages: 1 2

, , ,