Zadanie dnia #7

arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 10.2.

Na rysunku siatki kartograficznej zaznaczono położenie Papeete (stolicy Polinezji Francuskiej) i pięciu innych miejsc na Oceanie Spokojnym oznaczonych literami od A do E.

Oblicz odległość w kilometrach w linii prostej między Papeete a miejscem oznaczonym na rysunku literą A. Przyjmij średnią długość jednostopniowego łuku południka równą111,1 km. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:

Odległość wynosi ………………… km.

O rozciągłości południkowej przeczytasz w TYM WPISIE

Odpowiedź na następnej stronie

Pages: 1 2